Op. Dr. Ali Toka - KBB Uzmanı - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Op. Dr. Ali Toka

ÖzelParkTıp_AliToka_KBB_Doktorlar_Şablon_Websitesi_207x249px

Kulak Burun Boğaz Polikliniği

ÖZGEÇMİŞ

EĞİTİM

LiseEğitimi:
İçel Anadolu Lisesi(Mersin) 09/ 2000- 06/2004

LisansEğitimi:
DokuzEylülÜniversitesiTıpFakültesi(İzmir) 09/2004-08/2011

YüksekLisansEğitimi:
Adnan Menderes ÜnivesitesiTıpFakültesi (Aydin) 01/2012-07/2016
Kulak BurunBoğaz&BaşBoyunCerrahisiAnabilimDalı

İŞ DENEYİMİ

GülnarDevletHastanesi AcilServis, Mersin(PratisyenDoktor) 10/2011-01/2012

Adnan Menderes ÜnivesitesiTıpFakültesi(AsistanDoktor) 01/2012-07/2016
Kulak BurunBoğaz&BaşBoyunCerrahisiAB.Dalı

Massachusetts Eye&EarInfirmary(GözlemciDoktor) 10/2014 (1 ay)
/Harvard University

ElbistanDevletHastanesi, Kahramanmaraş(KBB Uzmanı) 01/2017- 09/2018

Balıkesir Atatürk ŞehirHastanesi(KBB Uzmanı) 10/2018- 12/2021

Özel Park Tıp Merkezi(KBB Uzmanı) 01/2022 –

SINAVLAR

TıptaUzmanlıkSınavı
09/2011
Puan: 65.568
Doğrulama Kodu: CTBJC6TV

ÜniversiteDilSınavı ( İngilizce/SağlıkBilimleri)
2010 Sonbahar
Puan:87.5
Doğrulama Kodu: LSBE49XC

YÖKDİL ( İngilizce/SağlıkBilimleri)
2018 Eylül
Puan: 91.25
Doğrulama Kodu: E6VGZUZUNP

PROFESYONEL ORGANİZASYONLAR

Lokal

DokuzEylülÜniversitesiBilimselAraştırmaTopluluğu
DEBAT Üyesi (2007-2011)

Ulusal

Turkish OtorinolaringolojiBaş&BoyunCerrahisiDerneğiÜyesi

Uluslararası

EuropeanRhinology Society

ERS Junior Member

BAŞARI VE ÖDÜLLER

• Dokuz Eylül Üniversitesi Özel Çalışma Modülü,2008
“NF Tip 1 Tanılı Çocukların Karekteristik Özellikleri” Sözel Sunum 2.si

• 13. Türk Rinoloji Kongresi, 2017
Nazal Polip Fibroblastlarına TNF-α inhibitörlerinin Süpresör Etkisi Sözel Sunum 2.si

BİLİMSEL YAYINLAR

• Güneş, D., Çeçen, E., Özgüven, A.A., Gümüş, İ., Toka, A., Eroğlu, M.E., Aksoy, Characteristic Features of Children with Neurofibromatosis Type 1,Journal of Adnan Menderes University Faculty of Medicine, 2008; 9(3),27-32

• Gunel C.,Basak H.S.,Kocaturk T.,Toka A., Management of Subperiosteal Orbital Ab-scess Discuss with 2 Cases,Turkish J Rhinology 2013;2(1):14-20

• Gunel C.,Eryilmaz A.,Basal Y.,TokaA., Periorbital Necrotising Fasciitis after Minor Skin Trauma,Case Reports in Otolaryngology 2014, Article ID 723408

• Gunel C., Basal Y.,TokaA.,Eryilmaz A,Kurt Ö.I., Efficacy of low dose intratympanic dexamethasone for sudden hearing loss, Auris Nasus Larynx. 2015 Aug;42(4):284-7

• Gunel C,Yavasoglu İ.,Meteoglu İ.,TokaA.,Alkis N., Paranasal manifestations of early stage chronic lymphocytic leukemia,,Journal of Adnan Menderes University Faculty of Medicine, 201516(1), 9-12

• Aksu H.,Gunel C.,Gurbuz Ö. B.,TokaA.,Basak H. S., Effects of adenoidectomy ade-notonsillectomy on ADHD symptoms and behavioral problems in children, 2015

• Eryilmaz A.,Eliyatkin N.,Demirci B.,Basal Y.,Kurt Ö.I.,Gunel C.,Aktas S., TokaA. ,Basak H. S., Protective effect of Pycnogenol on cisplatin induced ototoxicity in rats,11,2016

• Basal Y., Gunel C., Eryilmaz A., Tugrul İ.,TokaA., Doger F.,Basak H. S., The Effects of Topical Burow s and Castellani s Solutions on the Middle Ear Mucosa of Rats, 2016

• Toka A., Gunel C., Ballar K.P., Erzurumlu Y., The supressor effects of TNF-α Inhibi-tors in nasal polyp fibroblasts, 2017 (Tez)

YEREL SUNUMLAR

• Toka A. NF Tip 1 Tanılı Çocukların Karekteristik Özellikleri, DokuzEylulÜniversi-tesiTıpFakültesi, 2008

• Toka A. AdenoidektomiveTonsillektomi, Adnan Menderes ÜniversitesiTıpFakültesi, KBB AnabilimDalı , 2012

• Toka A. Juvenile nasopharyngeal angiofibroma, Adnan Menderes Üniversi-tesiTıpFakültesi, KBB AnabilimDalı , 2012
• Toka A. Fungal rinosinüzitler, Adnan Menderes ÜniversitesiTıpFakültesi, KBB Anabil-imDalı , 2013

• Toka A. FibrözDisplazi, Adnan Menderes ÜniversitesiTıpFakültesi, KBB AnabilimDalı , 2014

• Toka A.OSASTanıvetedavisi, Adnan Menderes ÜniversitesiTıpFakültesi, KBB Anabil-imDalı , 2015

ULUSAL SUNUMLAR

• Toka A.11.TürkRinolojiKongresi, 2015
Rinoplastininpsikososyalstesdüzeyiveyaşamkalitesiüzerineetkisi

• Toka A. 13. Türk Rinoloji Kongresi, 2017
Nazal Polip Fibroblastlarına TNF-α inhibitörlerinin Süpresör Etkisi

ULUSLARARASI YAYINLAR

• Gunel C.,Toka A. Periorbital Necrotising Fasciitis after Minor Skin Trauma (Poster) ERS-ISIAN,2014 Amsterdam

KONGRE VE KURS KATILIMLARI

• 9.TürkRinolojiKongresi, Antalya 2013

• 25. EuropeanRhinologySocietyKongresi, Amsterdam 2014

• 11.TürkRinolojiKongresi, Antalya 2015

• 8. KoklearİmplantasyonOtoloji-Nörootoloji Kongresi, Samsun 2015

• 13. Türk Rinoloji Kongresi Antalya 2017

• 4. Cerrahpaşa Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kursu, İstanbul 2017

• 20. Uluslararası RhinoCamp Kongresi, Muğla 2018

• 40. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya 2018

• PreservationRhinoplasty Kursu, İstanbul 2018

YABANCI DİL

• İngilizce: YÖKDİL 2018 Sonbahar Puan:91.25

• Almanca: Goethe Enstitüe: A2

CERRAHİ ZİYARETLER

• SialendoskopiCerrahisi, Ocak 2018, Op. Dr. Atilla Şengör

• Preservation Rhinoplasty Cerrahisi, Ekim 2018, Op Dr. BarışÇakır

İLGİ ALANLARI

• Rinoplasti (>500 vaka)

• Rinoloji

• Endoskopik (minimal invaziv) işlemler (endoksopik timpanoplasti, sialendoskopi…)