Opr. Dr. Arın Öztürk - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Opr. Dr. Arın Öztürk

Kulak Burun Boğaz

ÖZGEÇMİŞ

Eğitim

Mezuniyet: 2014 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İş Deneyimi

  • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Diyarbakır Çermik Devlet Hastanesi

İŞ TECRÜBESİNE AİT BİLGİLER

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı
Diyarbakır Çermik Devler Hastanesi

KLİNİK ARAŞTIRMALARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER


ULUSLAR ARASI YAYINLAR:

1. Ozturk, Kerem; Kaya, Isa; Turhal, Goksel; Ozturk, Arin; Gursan, Gulce; Akyildiz, Serdar; ,A comparison of electrothermal bipolar vessel sealing system and electrocautery in selective neck dissection,European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,273,11,3835-3838,2016
2. Kaya, Isa; Sezgin, Baha; Sergin, Demet; Ozturk, Arin; Eraslan, Sevinc; Gode, Sercan; Bilgen, Cem; Kirazli, Tayfun; ,Endoscopic versus microscopic type 1 tympanoplasty in the same patients: a prospective randomized controlled trial,European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,274,9,3343-3349,2017
3. Kaya, Isa; Turhal, Goksel; Ozturk, Arin; Gode, Sercan; Bilgen, Cem; Kirazli, Tayfun; ,Results of endoscopic cartilage tympanoplasty procedure with limited tympanomeatal flap incision,Acta Oto-Laryngologica,137,11,1174-1177,2017,Taylor & Francis
4. Turhal, Göksel; Sercan, GÖDE; Dalgic, Ceyda Tunakan; Sin, Aytül Zerrin; Kismali, Erkan; İsa, KAYA; Öztürk, Arın; Göksel, Özlem; Midilli, Raşit; Öztürk, Kerem; ,Evaluation of inferior turbinate stroma with ultrasound elastography in allergic rhinitis patients,Balkan Medical Journal,34,4,318-322,2017,
5. Kaya, Isa; Turhal, Goksel; Ozturk, Arin; Gode, Sercan; Bilgen, Cem; Kirazli, Tayfun; ,The effect of endoscopic tympanoplasty on cochlear function,Clinical and experimental otorhinolaryngology,11,1,35-39,2018,Korean Society of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
6. Kaya, Isa; Uslu, Mustafa; Ozturk, Arin; Apaydin, Fazil; ,Long-term Results of Vermilionectomy in Malignant and Premalignant Lower Lip Lesions,JAMA Facial Plastic Surgery,20,3,253-254,2018,”Mary Ann Liebert, Inc., publishers 140 Huguenot Street, 3rd Floor New …”
7. İsa, KAYA; Öztürk, Arın; Çelik, Servet; Bilge, Okan; Sercan, GÖDE; Kirazli, Tayfun; ,Investigating the tympanic membrane blood supply: A preliminary cadaver study,The Turkish Journal of Ear Nose and Throat,28,1,1-3,2018,
8. Avci, Cigir Biray; Kaya, Isa; Ozturk, Arin; Ay, Neslihan Pinar Ozates; Sezgin, Baha; Kurt, Cansu Caliskan; Akyildiz, Nurullah Serdar; Bozan, Aykut; Yaman, Banu; Akalin, Taner; ,The role of EGFR overexpression on the recurrence of basal cell carcinomas with positive surgical margins,Gene,687,,35-38,2019,Elsevier
9. Öztürk, Arın; Sözen, Tevfik; Karcı, Halil Bülent; Göde, Sercan; ,Objective Assessment of Nose Tip Light Reflections in Rhinoplasty,Aesthetic Plastic Surgery,43,4,1028-1033,2019,Springer US
10. Ozturk, Arin; Benzer, Murat; Kaya, Isa; Gode, Sercan; Bilgen, Cem; Kirazli, Tayfun; ,Comparison of anterior and posterior tympanomeatal flap elevations in endoscopic transcanal tympanoplasty,Acta Oto-Laryngologica,139,8,692-696,2019,Taylor & Francis
11. Gode, Sercan; Ozturk, Arin; Berber, Veysel; Kısmalı, Erkan; ,Effect of injectable platelet-rich fibrin on diced cartilage’s viability in rhinoplasty,Facial Plastic Surgery,35,04,393-396,2019,Thieme Medical Publishers
12. Gode, Sercan; Ozturk, Arin; Kısmalı, Erkan; Berber, Veysel; Turhal, Goksel; ,The effect of platelet-rich fibrin on nasal skin thickness in rhinoplasty,Facial Plastic Surgery,35,04,400-403,2019,Thieme Medical Publishers
13. Gode, Sercan; Ozturk, Arin; Sahin, Mustafa; Berber, Veysel; Apaydin, Fazil; ,Turkish validation of the standardized cosmesis and health nasal outcomes survey,Facial Plastic Surgery,35,04,397-399,2019,Thieme Medical Publishers
14. Ozturk, Kerem; Ozturk, Arin; Turhal, Goksel; Kaya, Isa; Akyildiz, Serdar; Uluoz, Umit; ,Comparative outcomes of extracapsular dissection and superficial parotidectomy,Acta Oto-Laryngologica,139,12,1128-1132,2019,Taylor & Francis
15. Öztürk, Kerem; Turhal, Göksel; Öztürk, Arın; Kaya, İsa; Akyıldız, Serdar; Uluöz, Ümit; ,The comparative analysis of suture versus linear stapler pharyngeal closure in total laryngectomy: a prospective randomized study,Turkish archives of otorhinolaryngology,57,4,166,2019,Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society
16. Ozturk, Arin; Eroglu, Suleyman; Batmaz, Timur; İlhan, A Emre; Gode, Sercan; ,Functional role of scroll reconstruction in open rhinoplasty,Aesthetic Plastic Surgery,45,4,1732-1737,2021,Springer US
17. Turhal, Göksel; Öztürk, Arın; Ceylan, Hakan; Akyıldız, Nurullah Serdar; Öztürk, Kerem; ,Surgery for Submandibular Gland Diseases: 14-years of Experience of a Single Tertiary Center,The Turkish Journal of Ear Nose and Throat,31,1,16-19,2021,İstanbul University Press
18. Gokce, Gokcenur; Gode, Sercan; Ozturk, Arın; Kirazlı, Tayfun; Veli̇, Ilknur; ,Evaluation of the effects of different rapid maxillary expansion appliances on airway by acoustic rhinometry: A randomized clinical trial,International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,155,,111074,2022,Elsevier
19. Öztürk, Kerem; Öztürk, Arin; Turhal, Göksel; ,En Bloc Resection of Supraglottic Carcinomas with Transoral Laser Microsurgery,Turkish Archives of Otorhinolaryngology,59,4,282,2021,Turkish Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery Society
20. Turhal, Göksel; Öztürk, Arin; Berber, Veysel; Sergin, Demet; Göde, Sercan; ,The Effect of Mild Hypocapnia on Postoperative Ecchymosis in Rhinoplasty,”Annals of Otology, Rhinology & Laryngology”,,,00034894221118452,2022,”SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA”
21. Turhal, Goksel; Ozturk, Arin; Kirazli, Tayfun; Kaya, Isa; ,A Comparative Study: Platelet-Rich Fibrin Packing as an Alternative to the Absorbable Gelatine in Tympanoplasty,The journal of international advanced otology, 2022,

BİLDİRİLER

1. Nasal surface light mapping, a measure for rhinoplasty outcome, Arın Öztürk, Annual Meeting of European Academy of Facial Plastic Surgery, 18-21 Sempember, Amsterdam
2. Turkish Validation of the Standardized Cosmesis and Health Nasal Outcomes Survey Öztürk A. 10th Intercontinental Rhinoplasty, İzmir, Türkiye, 3 – 04 Mayıs 2019, ss.1-2
3. Tip 1 Kartilaj Timpanoplasti Aslında Tip 2 Mi? KAYA İ., ÖZTÜRK A., ÇELİK S., BİLGE O., BİLGEN C., KİRAZLI T. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 – 12 Kasım 2018
4. Açık Kavite Timpanomastoidektomide Otolog Kemik Ve Kartilaj İleObliterasyon Uzun Dönem Sonuçlarımız ÖZTÜRK A., BENZER M., KAYA İ., GÖDE S., KİRAZLI T., BİLGEN C. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 08 Kasım 2017 – 12 Kasım 2018
5. Açık Kavite Timpanomastoidektomide Trombositten Zengin Fibrin Klinin Etkinliğin Araştırılması KAYA İ., ÖZTÜRK A., DURUSOY D., KİRAZLI T., BİLGEN C., ÖĞÜT M. F. 40. ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.1
6. Rinoplastide Facet ve İnfratip Lobülün Objektif Değerlendirmesinde Yeni bir yöntem, Işık Ölçümü GÖDE S., ÖZTÜRK A., sözen t., KARCI H. B. 40. ulusal kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.8-10
7. Sınırlı Timpanomeatal İnsizyon ile Transkanal Endoskopik Kartilaj Timpanoplasti;305 Hastanın Sonuçları ÖZTÜRK A., KAYA İ., BİLGEN C., KİRAZLI T. 40. ulusal Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 07 Kasım 2018, ss.1Benign parotis kitlelerinin cerrahisinde ekstrakapsü ler diseksiyon ÖZTÜRK A., KAYA İ., ÖZTÜRK K., AKYILDIZ N. S. , ULUÖZ Ü. 2. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Nisan – 01 Mayıs 2018
8. Kartilaj Greftlerin Kemikçik Zincir İle İlişkisinin Bilgisayarlı TomografiÜzerinden Analizi KAYA İ., ÖZTÜRK A., CEYLAN N., BİLGEN C., KİRAZLI T. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 – 12 Kasım 2017
9. İşitme Kaybı Olmayan Hastalarda Tinnitus Habituasyonunda BeyazGörültü ve Doğa Seslerinin
10. Etkinliğinin Karşılaştırılması ÖZTÜRK A., ŞAHİN F. F. , KAYA İ., ÖĞÜT M. F. 39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 8 – 12 Kasım 2017
11. BETA-BLOKER GÖZ DAMLALARININ NAZAL HAVA YOLUNA ETKISI. GÖDE S., ŞAHİN F. F. , ÖZTÜRK A., güven yılmaz s., PALAMAR ONAY M., MİDİLLİ R., KARCI H. B. 39. Türk Ulusal KBB ve Baş boyun cerrahisi kongresi, Türkiye, 8 – 12 Kasım 2017
12. The evaluation of subjective tinnitus in adult patients with cochlear implants ÖĞÜT M. F. , KİRAZLI G., ÖZTÜRK A., PİŞTAV AKMEŞE P., KİRAZLI T. 4th Congress of European ORL-HNS, 7 – 11 Ekim 2017
13. COMPARING THE EFFECTIVENESS OF TINNITUS MASKING AND HABITUATION TURHAL G., ÖZTÜRK A., ŞAHİN F. F. , KAYA İ., ÖĞÜT M. F. 4th Congress of European ORL-HNS, 7 – 10 Ekim 2017
14. Bilateral kronik otit sekeli olan hastalarda Tip 1 timapanoplastide endoskopik yaklaşım ile mikroskobik yaklaşımın karşılaştırılması: prospektif randomize kontrollü KAYA İ., SEZGİN B., ÖZTÜRK A., ERASLAN S., KİRAZLI T., BİLGEN C. 13. türk rinoloji 5. ulusal otoloji nörootoloji 1. ulusal baş boyun cerrahisi kongresi, Antalya, Türkiye, 4 – 07 Mayıs 2017
15. Transkanal Endoskopik Kartilaj Timpanoplasti Sonuçlarımız ÖZTÜRK A., KAYA İ., TURHAL G., ERDOĞAN U., BİLGEN C., KİRAZLI T. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 – 30 Ekim 2016
16. Endoskopik Timpanoplastide Endoskop Isısının Koklear Etkisinin Otoakustik Emisyon İle Değerlendirilmesi GÖDE S., ÖZTÜRK A., TURHAL G., BİLGEN C., KİRAZLI T., KAYA İ. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 – 30 Ekim 2016
17. Timpan Zar Santral Perforasyonlarında Retroaurikuler Yaklaşım Endoskopik ve Butterfly Kartilaj Miringoplastinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi GÖDE S., BENZER M., KAYA İ., ÖZTÜRK A., BİLGEN C., KİRAZLI T. 38. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 26 – 30 Ekim 2016
18. Endoskopik Endonazal Ensefalosel CerrahisiDeneyimimiz KARCI H. B. , MİDİLLİ R., GÖDE S., SEZGİN B., ÖZTÜRK A. 12. Türk Rinoloji Kongresi, Türkiye, 21 – 24 Nisan 2016
19. Total Larenjektomi Hastalarında Lineer Stapler Kullanımının Prospektif Kontrollü Sonuçları ÖZTÜRK K., AKYILDIZ N. S. , TURHAL G., KAYA İ., ULUÖZ Ü., ÖZTÜRK A. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğ az ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim – 01 Kasım 2015
20. Göksel Turhal Sercan Göde Ceyda Tunakan Dalgıç Aytül Zerrin Sin Erkan Kısmalı Arın Öztürk Raşit Midilli Bülent Karcı Alerjik Rinit Hastalarında Nazal Mukoza ve Alt Konkanın Sonoelastografi ile Değerlendirilmesi 37 Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 28 Ekim 1 Kasım 2015 Antalya
21. TURHAL G., GÖDE S., TUNAKAN DALGIÇ C., SİN A. Z. , KISMALI E., ÖZTÜRK A., MİDİLLİ R., KARCI H. B. 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 28 Ekim – 01 Kasım 2015

KİTAP & KİTAP BÖLÜMLERİ

Tüm Yönleriyle Odyoloji
Tinnitus ve Hiperakuzi
2020

Tinnitusa Multidisipliner Yaklaşım
Öztürk A.
Tinnitus Tedavisinde Ege Üniversitesi Algoritması, Mehmet Fatih Öğüt, Editör, İstanbul Medikal Yayıncılık, İzmir,
ss.267-274, 2018

ULUSLAR ARASI ATIF SAYISI: 173 (Ekim 2022 İtibariyle)

H- INDEX: 8 (Ekim 2022 İtibariyle)