İç Hastalıkları Uzmanı - Uzm. Dr. Zeki Gül - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Uzm. Dr. Zeki Gül

İç Hastalıkları (Dahiliye)

ÖZGEÇMİŞ

Çalıştığım Kurumlar:
•Özel Park Tıp Merkezi (2018 -2022, devam ediyor)
• Metropol Tıp Merkezi, İzmir (2018)
•Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği (1994-2018)
•Asistan hekimlik: SSK Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi (1989-1993)
•Zorunlu Hizmet: Yeniyol Sağlık Ocağı, Kelkit & Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servis(1987-1989)
Alaşehir Sağlık Ocağı (1989)

Mezuniyet:
•Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (1981-1987)

SERTİFİKALAR & KURSLAR
•.Fitoterapi Kursu Başarı Belgesi: Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi&İTO, 13.02.1987 / 12.04.1997)
•İş Hekimliği Sertifikası, 2005, İzmir Tabip Odası

KONGRE ve SEMİNER KATILIMLARI
•54. Ulusal Diyabet Kongresi – Türk Diyabet Cemiyeti ve Vakfı
(2018)
•XX. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi – TİHUD (2018)
•XXIII. Halk Sağlığı Güz Okulu: “Küresel Gıda Krizi ve Halk Sağlığı
•XX. Halk Sağlığı Güz Okulu: “Savaş ve Sağlık”
•XIX. Halk Sağlığı Güz Okulu: “Kent ve Sağlık”
•34. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi – TEMD
•XI. Geriatri Kongresi – Türk Geriatri Vakfı
•Focus On Dıabetes – IDF (Uluslararası Diyabet Federasyonu)
•XVI.Halk Sağlığı Güz Okulu: Çevre, Kapitalizm ve Sağlık
•13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi(2011)
•Hipertansiyon, Lipid, Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı – Türk Kardiyoloji Dernegi (2010)
•Diyabetes Mellitus ve komplikasyonlarının tedavisinde yeni ufuklar kongresi,
Barselona, İspanya – IDF (Uluslararası Diyabet Federasyonu)
•IV. Eğitim Hastaneleri Kurultayı, UDEK
•Turkish-Georgian Cardilogy Meeting – Türk Kardiyoloji Derneği
•EU ̈TF, V. Ege Dahili Tıp Günleri
•EU ̈TF 50. kuruluş yılı, “Tıp Fakültesi Eğitim Propramı Geliştirmede Öncelikli Sorunlarımızın Belirlenmesi” sonuç toplantısı katılım belgesi
•Romatoloji Kursu – Romatoloji Uzmanları Derneği, 1996
•1993-2018 arası çok sayıda Ulusal Diyabet Kongresi