Estetik Fiyatları - İzmir Özel Park Tıp Merkezi - Estetik Cerrahi

Estetik Fiyatları

Estetik Fiyatları

Eskiden zengin ameliyatları diye anılan estetik ameliyatları, günümüzde gelişen teknolojiler, ülkemizde uygulanan ve dünya çapında kabul görmüş uygulamalar, son teknolojiye uygun şekilde kullanılan ekipmanlar, estetik dalının hızla gelişmesi ve bu alanda hizmet veren hastane veya tıp merkezlerinin artması gibi nedenlerden ötürü hemen hemen herkesin, özellikle de görselliğini güzelleştirmek amacıyla yaptırabildiği ameliyatlar haline gelmiştir. Dolayısıyla da estetik fiyatları daha uygun hale gelmiştir. Estetik yapılacak hastane veya tıp merkezinin gelişmişliği ya da estetik ameliyatları yapacak doktorların niteliklerine göre estetik fiyatlarında farklılıklar meydana gelmektedir. İnternet üzerinde yasak olmasına rağmen, belli fiyatlar üzerinde durulsa da hem hastane hem de doktor seçimine göre değişen fiyatlar ile karşılaşılacağı için bu fiyatlar gerçeği yansıtmamaktadır. Net bir şekilde, yaptırmayı düşündüğünüz estetik ameliyatın fiyatını öğrenmeniz için ön muayene olmanız gerekir.

Estetik Fiyatları Üzerinde Etkili Olan Faktörler Nelerdir?

Estetik fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri ameliyat çeşidine göre estetik fiyatları üzerinde etkili olan faktörler ve genel olarak estetik fiyatları üzerinde etkili olan faktörler olmak üzere ikiye ayırabiliriz.

Ameliyat Çeşidine Göre Estetik Fiyatları Üzerinde Etki Eden Faktörler;

Bu faktörler, yapılacak olan estetik ameliyatın içeriğine göre estetik fiyatları üzerine etki eden faktörlerdir. Çünkü, her estetik ameliyatında farklı bir uygulama veya farklı materyal kullanımları söz konusu olmaktadır. Bu faktörlere göre başlıca değinebileceğimiz hususlar şunlardır;

Burun estetiği için;

Burun estetiği çok gelişmiş bir alandır. Burada hastanın hangi nedenden dolayı burun estetiği yaptırmak istediğine göre estetik fiyatları değişebilir. Burun estetiğinde yapılan başlıca işlemler; burun ucunu kaldırmak, kemer aldırmak, nefes almayı engelleyen etin olması, burun düzeltilmesi ve burun küçültmek şeklindedir.

Liposuction için;

Bu estetik ameliyatı için belirlenen estetik fiyatları, hastalardan alınan yağ oranlarına göre değişmektedir.

Çene estetiği için;

Çene estetiği ameliyatlarında belirlenen estetik fiyatları, kişinin çenesinde yer alan şekil bozukluğunun düzeyine göre değişmektedir.

Meme estetiği için;

Meme estetiği ameliyatlarında yapılacak olan operasyon çeşidine ve kullanılacak materyale göre estetik fiyatları değişmektedir. Meme estetiği ameliyatları; meme küçültme, meme dikleştirme ve meme büyütmedir. Özellikle meme büyütme ameliyatlarında, operasyonda kullanılacak implant çeşitleri, bu implantların markaları ve ölçüleri estetik fiyatlarını değiştirecektir.

Germe ameliyatları için;

Germe ameliyatlarında, estetik fiyatları üzerinde etki eden faktörler; deride meydana gelen sarkıklık ve kırışıklık düzeyleridir.

Leke silme işlemleri için;

Bu tarz operasyonlarda cilt lekelerinin ne kadar ilerlemiş olduğu ve lazer kullanımı, estetik fiyatları üzerinde etkilidir.

Genel Olarak Estetik Fiyatları Üzerinde Etki Eden Faktörler;

Bu faktörler, yapılacak tüm estetik ameliyatlarda fiyat değişikliğine neden olan faktörlerdir. Burada ele alınacak faktörleri ameliyat öncesi, ameliyat esnası ve ameliyat sonrası estetik fiyatlarına etki eden faktörler olarak üçe ayırmak da mümkündür. Bu faktörlere kısaca değinecek olursak;

Ameliyat öncesinde estetik fiyatları üzerinde etkili olan faktörler

Bu faktörlerden ilki, ön muayenedir. Doktorlar, hastalarına hangi yöntemleri kullanarak ameliyatı gerçekleştireceğini bu aşamada belirler. Hastaya gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesinin yanı sıra, ameliyatın yapılması netleştiyse hastalardan tahlil gibi istenilen işlemler de estetik fiyatları üzerinde etkili olup, değişmesini sağlar.
Diğer faktör ise konaklamadır. Farklı yerlerde ikamet eden hastalar için ameliyat öncesinde konaklama, ulaşım, yemek gibi hizmetlerin sağlanmasını gerçekleştiren ve otel anlayışıyla hastalarını ağırlayan özel hastanelerde, estetik fiyatları değişiklik gösterecektir.

Ameliyat esnasında estetik fiyatları üzerinde etkili olan faktörler

Bu faktörlerden ilki, hastane seçimidir. Devlet hastaneleri ile özel hastanelerin yapmış oldukları estetik ameliyatlara göre belirledikleri estetik fiyatları birbirinden farklıdır. Hastaya ait SGK veya özel sağlık sigortalarının olup olmaması da estetik fiyatlarını değiştirecektir. Ayrıca hastanelerin sahip olduğu imkanlar da bu konuda belirleyici olabilir. Son teknoloji düzeyinde ekipmanlara sahip hastaneler, hastaların daha sağlıklı ve daha konforlu bir şekilde estetik ameliyatlarını gerçekleştirdikleri için fiyatlar değişebilir.
Bu faktörlerden ikincisi, doktor seçimidir. Her doktorun kendi alanında edindiği deneyim farklıdır. Girdikleri ameliyat sayılarına göre veya karşılaştıkları hasta tiplerine göre doktorlar, yıllar içerisinde tecrübe kazanıp hastalarına daha garantili ve hastaların istedikleri gibi bir operasyon vaat etmektedir. Dolayısıyla, doktorun tecrübesi arttıkça estetik fiyatları da artış gösterecektir.
Bu faktörlerden sonuncusu ise tekli veya çoklu ameliyat seçimidir. Bazı durumlarda, hastalara birden fazla operasyon yapılması veya operasyona yardımcı olarak başka bir branşa ait doktora ihtiyaç duyulması halinde de estetik fiyatları değişiklik gösterecektir. Hatta, yardım alınan diğer branşın doktorunun ne kadar tecrübeli olduğu da fiyat üzerinde etkili olabilir.

Ameliyat sonrasında estetik fiyatları üzerinde etkili olan faktörler

Bu faktörlerden ilki, kalış süresidir. Bazı estetik ameliyatlardan sonra hastalar erkenden taburcu edilirken; bazı hastaların ise bir süre gözlem altında olması ve doktor takibinde ilaç kullanması gerekebilir. Ameliyat sonrasında hastanede kalacağınız sürenin azlığına veya çokluğuna göre de estetik fiyatları farklılık gösterebilir.
Diğer faktör ise ameliyat sonrası ilaçlar veya ek yöntemler ile destek verilmesidir. Özellikle, hastalık nedeniyle estetik ameliyat yaptıran kişilerin, bu ameliyatlardan sonra fizik tedavi desteği alması gerekebilir. Bunların yanında verilecek olan ilaç tedavisi de estetik fiyatları üzerinde etkili olabilir.

Estetik Fiyatları Konusunda Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler Nelerdir?

Öncelikli olarak belirlenen estetik fiyatları, hızlı tüketim olgusu gibi düşünülmemelidir. Buradan alınacak olan hizmet on yıllara yayılan bir yatırım gibi hastalara geri dönüş sağlayacaktır.
Sağlık hizmetlerini bir mal ve ticaret gibi düşünerek, en ucuzunu tercih etmeye çalışmak her zaman doğru çözüm olmayabilir. Piyasada belirlenen ortalama fiyatların çok altında bir yerde estetik ameliyatlarını yaptırmak hem sağlık hasarı hem de maddi hasar verecektir.
Ani bir kararla veya duygusal bir çıkışla ameliyat olmayı tercih etmemelisiniz. Maddi anlamda zorlanıyorsanız, tecrübesiz doktorlar veya daha az kaliteli ekipmanlara sahip hastanelerde ameliyat olmak yerine ertelemek daha iyi bir karar olacaktır.
Gençlik, güzellik ve sağlık insanlar için en değerli hazinelerdir. Bu konular üzerinde sizi olumsuz yönde etkileyecek ve manipüle edecek kişilere, sağlığınızı pazarlık konusu haline getirecek insanlara fırsat vermemelisiniz.