İzmir Üroloji Merkezi - İzmir Özel Park Tıp Merkezi

İzmir Üroloji Merkezi

İzmir Üroloji Merkezi

Üroloji, kadınlarda ve erkeklerde hem idrar yollarını hem de cinsel organları inceleyerek, bu bölgelerde oluşan hastalıkları inceleyen ve tedavi eden cerrahi branşıdır. Erkeklerde, bu branş daha çok üreme ve boşaltım sistemleri ile ilgilenirken; kadınlarda ise daha çok boşaltım sistemleri hastalıklarını ele alır. Kadınlar için boşaltım sistemi ile üretim sistemi birlikte ele alınmaktadır ve bu nedenle üroloji doktorları ile birlikte kadın hastalıkları uzmanları da hastalıkların tanısı konulurken ve tedavi süreci uygulanırken, yardımcı olmaktadır. Bu alana baktığımızda; mesane, testisler, penis, prostat bezi ve böbrekler gibi birçok organa ilişkin hastalıklar üzerinde tanı ve tedavi süreci oluşturulur. Üroloji merkezleri konusunda daha çok gelişmiş illerdeki üroloji merkezleri tercih edilir ve İzmir üroloji merkezi de en fazla tercih edilenlerden biridir. Bu anlamda gerek hastane koşulları gerekse çalıştığı uzman ekiple ön plana çıkan İzmir üroloji merkezlerinden biri de Özel Park Tıp Merkezi’dir. Özellikle de prostat hastalığı konusunda kullandıkları Greenlight Laser ekipmanı ile prostat tedavilerinde farklı bir boyut açarak, isimlerinden sıkça bahsettirmişlerdir. Ayrıca, yetişkinler ve çocuklara yönelik üroloji konularında destek sağlayan uzman bir kadroya sahiptir.

İzmir Üroloji Merkezi Hangi Hastalıklara Bakar?

Üroloji branşında hastalık çeşitleri yaşa ve cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu nedenle üroloji branşına ait hastalıkları 3 gruba ayırarak incelemek gerekir. Bunlar; kadınlarda üroloji hastalıkları, erkeklerde üroloji hastalıkları ve çocuklarda üroloji hastalıklarıdır.
İzmir üroloji merkezi erkeklerde şu hastalıklarla ilgilenir;
• Kısırlık,
• Erken boşalma,
• Testis, penis, adrenal, böbrek, mesane ve prostat bezi kanserleri,
• Prostat bezi iltihabı,
• Testislerde ağrı,
• Böbrek hastalıkları,
• Prostat bezi genişlemesi,
• Skrotumda yer alan genişlemiş varisler veya damarlar,
• İktidarsızlık,
• İdrar yolu enfeksiyonları,
• Cinsellik vasıtasıyla bulaşabilen hastalıklar.
İzmir üroloji merkezi kadınlarda şu hastalıklarla ilgilenir;
• Aşırı aktif mesane,
• İdrar yolu enfeksiyonları,
• Interstisyel sistit,
• Böbrek, mesane veya böbrek üstü bezlerde meydana gelen kanserler,
• Böbrek taşı,
• İdrar kaçırma,
• Mesanenin vajinaya bırakılması.
• Cinsellik vasıtasıyla bulaşabilen hastalıklar.
İzmir üroloji merkezi çocuklarda şu hastalıklarla ilgilenir;
• İnmemiş testis varlığı,
• Penis hastalıkları,
• İdrar yolunda meydana gelen problemler veya tıkanıklar,
• Alta idrar kaçırma,
• Sünnet derisinde meydana gelen şişlik ve / veya kızarıklık.

İzmir Üroloji Merkezi Hangi Testleri Yapar?

Üroloji branşına ait birçok hastalık bulunur ve bu hastalıkların tanısında da birçok teste ihtiyaç duyulabilir. Genel sağlık kontrolleri yapılan hastalar için uygulanabilen ve daha detaylı hastalığı inceleme imkanı sunan üroloji testleri şöyle sıralanabilir;

• Enfeksiyon risklerine karşı uygulanan idrar testleri,
• Hastalığın tam yerini tespit etmek amacıyla uygulanan BT taraması ya da MRI taraması,
• İdrar yolunun görüntülenebilmesi amacıyla gerek duyulan sistoskop kullanımı,
• Ultrason,
• Mesane içinde oluşan basıncı ve hacmi ölçmek için kullanılan ürodinamik testler,
• X ışınları yardımıyla çekilen mesane sistogramı,
• VSUG,
• Üriner sistemi incelemek amacıyla yapılan kan testleri,
• Semen analizi,
• Kanser riski dikkate alınarak yapılan biyopsi,
• PSA,
• İdrar akışı testi.

İzmir Üroloji Merkezi Hangi Tedavi Yöntemlerini Uygular?

İzmir üroloji merkezi, gerekli incelemeleri ve testleri yaparak tanı işlemini gerçekleştirdikten sonra hastalığın tedavisi için ameliyata gerek duyabilir. Bu durumda gerçekleştirebilecek başlıca cerrahi operasyonlar şunlardır;
• Endoskopik ameliyatlar,
• Klasik ameliyatlar (prostat, mesane, idrar yolları, testis veya böbrek hastalıklarına dair),
• Radikal prostat ameliyatları,
• Böbrek taşları cerrahisi,
• Mikroskopik ameliyatlar,
• Laparoskopik ameliyatlar.