Kalp Hastalıkları - Diyabet Çeşitleri - İzmir Özel Park Tıp Merkezi

Kalp Hastalıkları

Kalp Hastalıkları

Kalp, vücudun ve hayatın kaynağı olarak görülen bir organdır. Yumruğumuz büyüklüğünde olan bu organ, hayatımız için büyük bir öneme sahiptir. Anne karnında gelişen ilk organ kalptir ve daha sonra değer organların gelişmesine ve beslenmesine yardımcı olur. Kalp sağlığını korumak, hayatımızı korumak anlamına gelir. Çünkü kalp, vücut için gerekli olan besinlerin ve oksijenin sağlanmasında etkili olan ve bunların dolaşım sistemimizde hareket etmesini sağlayan bir organdır. Çeşitli nedenlere bağlı olarak kalbi besleyen damarlarda, kalp kapaklarında ya da kalbin bazı yerlerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle, çeşitli hastalıklar oluşabilir ve hayatımızı tehdit edebilir. Kalp hastalıkları, ciddi sorunlar yaratabilir ve hayatımızı belirleyebilir. Bu nedenle kalp sağlığının korunması son derece önemlidir.

Kalp hastalıkları nelerdir;

Kalp rahatsızlıkları beslenme düzeninin bozuk olması, genetik faktörler, doğuştan var olan sorunlar, çevresel ve fiziksel faktörler ya da başka hastalıkların varlığı nedeniyle ortaya çıkabilir. Günümüzde en çok rastlanan kalp hastalıkları ise kalp yetmezliği kalp krizi, damar hastalıkları ve kalp kapağı hastalıklarıdır. Kalp hastalıklarının erken teşhis edilmesi tedaviyi kolaylaştırır ve hayat kurtarır. Bu nedenle kalp sağlığının korunabilmesi için düzenli olarak doktor kontrolünde olunması önemlidir.

Kalp ritim bozukluğu hastalığı;

Kalp ritim bozukluğu, kalp hastalıkları arasında en yaygın görülebilen hastalıktır. Aslında tespiti ve tedavisi kolay olan bu hastalık, çoğuz zaman önemsenmez. Bu hastalığın belirtisi oldukça açıktır. Günlük aktivite sırasında ya da durup dururken kalpte ani çarpıntı meydana gelir ve hastaları rahatsız eder. Kalp çarpıntıları sıklıkla tekrar edebildiği gibi bazı dönemlerde seyrek olarak da görülebilir. Ancak her ne şekilde görülürse görülsün mutlaka doktor kontrolü gerektirir. İlerleyen ritim bozuklukları, bu hastalığın büyümesine zemin hazırlar.

Kalp ritim bozukluğu hastalığının tespitinde hastalara EKG testi, EKO testi ve tiroit testi yapılır. Bu testlerin ardından tam teşhis konulabilir ve tedaviye başlanır.

Kalp yetmezliği hastalığı;

Kalp yetmezliği hastalığı, kalp hastalıkları arasında en ciddi olanlarından biridir. Kalbin kan pompalama görevini tam olarak yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelir. Kalp yetmezliği olan hastaların kalbi, yeteri kadar kan alamaz ve vücut için gerekli olan kanı pompalayamaz. Bu durum, kandaki oksijen seviyesinin azalmasına ve pek çok organın zarar görmesine neden olur.
Kalp yetmezliği sorunu kalbin yapısal olarak zarar görmesi ya da kalp kaslarının zarar görmesi nedeniyle meydana gelebilir. Bu hastalığın nedenleri yüksek tansiyon, kalp krizi, akciğer hastalıkları, kronik böbrek yetmezliği, kalp kapakçıklarında meydana gelen sorunlar, genetik kalp hastalıklarının olması ve şeker hastalığı olarak ifade edilebilir.
Kalp yetmezliği hastalığının belirtileri ise karaciğerlerde sıvı birikimi olması, hızlı kilo alma, nefes darlığı, öksürük, geceleri sık idrara çıkma, yorgunluk, kalp çarpıntısı, ödem, iştahsızlık şeklinde görülür. Bu belitler görüldüğünde hemen doktora başvurulmalıdır. Kalp yetmezliği sorunu ne kadar erken tespit edilirse tedavisi de o kadar kolay ve etkili olacaktır. Tedavide geç kalındığında çeşitli organlar tamir edilemeyecek kadar hasar görebilir ve ölüm riski yükselir.

Koroner damar hastalıkları;

Korner damar hastalıkları, damar sertliği olarak da bilinen bir hastalıktır. Bu hastalık nedeniyle kalbi besleyen atar damarlar tıkanır ya da daralır ve kalp yeteri kadar beslenmez. Bu durum kalbin yeterli kanı almamasına ve düzgün çalışmamasına neden olur. Bu hastalığın nedeni, vücutta bulunan atar damarların alınan besinler nedeniyle tıkanmasıdır. Genellikle 40 yaş üstünde görülen bu hastalık, genetik faktörlere bağlı olarak daha erken yaşlarda da görülebilir.
Korner damar tıkanıklığı hastalığının kadınlarda görülme oranı erkeklere göre daha azdır. Bunun nedeni östrojen hormonun koruyucu işlevinin olmasıdır. Ancak menopoz döneminden sonra vücuttaki östrojen hormonu azalır ve damarlarda tıkanma meydana gelebilir.
Damar sertliği hastalığının yaygın nedenleri arasında işlenmiş gıdaların tüketilmesi, sigara ve alkol kullanımı, hareketsiz yaşam tarzının olması, spor yapılmaması ve şeker hastalığı olduğu bilinmektedir.

Kalp kapağı hastalıkları;

Kalp kapağı hastalıkları ilk evrelerinde kendisini göstermeyen ancak ilerledikçe ciddi sorunlara neden olan, önemli bir hastalıktır. Kalpte toplam 4 adet oda ve dört adet kapakçık bulunur. Her kapağın görevi, odaların içinde bulunan kanın doğru şekilde dolaşıma katılmasını sağlamaktır. Kalp kapaklarında doğuştan oluşan ya da sonradan gelişen bir sorun oluşursa, kan akışı dolaşıma doğru şekilde yönlendirilemez ve çeşitli sorunlar meydana gelir. Kalp kapağı hastalıkları, kalp kapağının darlığı ya da kalp kapağı yetmezliği olarak iki şekilde görülebilir.
Kalp kapağı darlığı, kalp kapaklarının tam olarak açılmaması ve kan akışında düzensizlik meydana gelmesi durumunda ortaya çıkar.
Kap kapağı yetmezliği ise kalbin odacıklarının içinde dolaşan kanın bir odacıktan diğerine geçerken kapağının tam olarak kapanmaması nedeniyle aynı odaya tekrar geri gelmesi durumunda ortaya çıkar.
Kalp kapaklarında meydana gelen bu rahatsızlıklar kalbin normal insanlarınkinden daha fazla çalışmasına ve daha kısa sürede yorulmasına neden olur. Kalp, çok çalışması nedeniyle bir süre sonra bu enerjiyi karşılayamaz ve toplardamarların olduğu bölgelerde sıvı birikimleri gözlenir.
Kalp kapağı hastalığının belirtileri, hastalığın boyutuna göre değişir. Bu hastalık ilk evrelerinde fazla belirti vermeyebilir. Hastalar, yıllar boyunca bu hastalığı fark etmeden yaşayabilir. Hastalık ilerlediği evrelerde ise şiddetli kalp çarpıntılarına ve aşırı yoğunluğa neden olur. Karın ve bacak bölgesinde sıvı birikimi olması, baş dönmesi, şiddetli göğüs ağrıları yaşanması ve baygınlık gibi belirtiler de görülebilir.
Kalp kapağı hastalıklarının nedenleri arasında doğuştan kalp kapaklarının hatalı olması yer alır. Ayrıca romatizmal ateş, kalp kapağının kireçlenmesi ve kapak enfeksiyonu gibi hastalıklar da kalp kapağı yetmezliğine neden olabilir.

Kalp krizi;

Kalp damarlarında bulunan plakaların aniden yırtılması ve üzerine pıhtı oturması nedeniyle meydana gelen bir rahatsızlıktır. Bu tıkanma nedeniyle kalp kasları oksijensiz kalır ve bir süre sonra ölmeye başlar. Bu durum, kalp krizine neden olur. Göğüste ani sıkışma ve ağrı hissiyle kendini gösteren kalp krizi, erken teşhis edildiğinde büyük ölçüde tedavi edilebilir.
Kalp krizini etkileyen değişken ve değişken olmayan faktörler vardır. Değişken olmayan faktörler erkek olunması, yaş, genetik faktörler şeklindedir. Değişken faktörler ise hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımı, fazla yağlı gıdaların tüketilmesi, düzensiz beslenme, diyabet, aşırı kolu olunması şeklindedir.
Kalp krizinin tanısı için EKG testi yapılabilir. Bu testle ile birlikte tam olarak tanı konulabilmesi için kan testleri, anjiyografi ya da ekokardiyografi testleri de yapılabilir.

Kalp romatizması hastalığı;

Çocukluk çağında geçirilen hastalıkların antibiyotikler ile tedavi edilmemesi ve bu hastalıklar nedeniyle vücutta kalan beta enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. 5-15 yaş arasında çocuklarda görülen romatizmal ateş nedeniyle vücudun bağışıklık sitemi cevap verir. Bu cevap çoğu zaman vücuda giren bakterilere karşı verilirken, bazı insanlarda vücudun savunma mekanizması bakterilerin yerine kendi dokularına saldırabilir. Bu saldırıdan en sık zarar gören bölgeler ise kalp kapakları, eklemler ve sinir sistemidir. Bu ateş nedeniyle kalp kapakları iltihaplanır. Bu iltihaplanma tedavi edilse de verdiği zarar yıllar boyunca geçmeyebilir. Bu zarar nedeniyle kalp kapakları kalınlaşabilir ve kapakta daralmaya ya da kaçağa neden olabilir.
Bu hastalık erken dönemlerde antibiyotik ve iltihap giderici ilaçlarla tedavi edilir. İlerlediği durumlarda ise kalp kapakçığı ameliyatı ile tedavi yapılır.

Bebeklerde görülen kalp hastalığı;

Yapılan araştırmalara göre yeni doğan bebeklerde 200’den fazla çeşitte kalp hastalığı görülmüştür. Bebeklerde en sık karşılaşılan kalp hastalığı ise kalp kapağı problemleridir. Bu problemlerin nedeni kalpteki karıncık ve kulakçıkların iyi gelişmemesidir.
Bebeklerde görülen kalp hastalıklarının en yaygın nedeni akraba evlilikleridir. Bunun dışında annenin hamilelik döneminde madde, alkol ve sigara kullanması, hamilelik döneminde geçirilen enfeksiyonlar ve yüksek ateş, annenin fazla radyasyona maruz kalması, şeker hastalıkları, viral enfeksiyonların varlığı gibi nedenler de bebeklerde kalp hastalıklarına neden olabilir.
Bebeklerde görülen kalp hastalıklarının en önemli belirtileri arasında sıklıkla solunum yolu hastalığı görülmesi, nefes alıp vermede zorluk yaşanması, tırnakların ve ağız içinin morarması, bebeklerin sık nefes alıp vermesi, iştahsızlık ve emerken çabuk yorulma şeklindedir. Bu belirtiler görüldüğünde hemen doktora başvurulmalı ve zamanında müdahale yapılmalıdır. Çünkü erken teşhis ile bebeklerde görülen kalp hastalıkları büyük ölçüde tedavi edilebilmektedir.