40 Yaş Altı Erkek Check Up - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

40 Yaş Altı Erkek Check Up

40 Yaş Altı Erkek Check Up Paketi

Erken teşhis hayat kurtarır. 40 yaş altı erkek check up paketlerimiz ile olası bir sağlık sorununuz için check up yaptırabilirsiniz.

 

40 Yaş Altı Erkek Check Up Paketi İçeriği

 • CEA
 • HEMOGRAM
 • GLUKOZ (AKŞ)
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • SEDİMENTASYON
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRİGLİSERİD
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • TİT
 • ALKALEN FOSFATAZ (ALP)
 • GGT
 • ÜRİK ASİT
 • CRP
 • HBSAG
 • TOTAL PSA
 • B12 VİTAMİNİ
 • HBA1C
 • FOLİK ASİT
 • FERRİTİN
 • VİTAMİN D 25-OH
 • AKCİĞER PA
 • EKG
 • TÜM BATIN USG
 • EKO
 • DAHİLİYE MUAYENE
 • KARDİYOLOJİ MUAYENE