40 Yaş Üstü Erkek Check Up - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

40 Yaş Üstü Erkek Check Up

40 Yaş Üstü Erkek Check Up Paketi

Erken teşhis hayat kurtarır. 40 yaş üstü erkek check up paketlerimiz ile olası bir sağlık sorununuz için check up yaptırabilirsiniz.

 

40 Yaş Üstü Erkek Check Up Paketi İçeriği

 • HEMOGRAM
 • GLUKOZ (AKŞ)
 • ÜRE
 • KREATİNİN
 • SEDİMENTASYON
 • TOTAL KOLESTEROL
 • HDL
 • LDL
 • TRİGLİSERİD
 • ALT
 • AST
 • TSH
 • TİT
 • ALKALEN FOSFATAZ (ALP)
 • GGT
 • ÜRİK ASİT
 • CRP
 • HBSAG
 • TOTAL PSA
 • SERBEST PSA
 • B12 VİTAMİNİ
 • HBA1C
 • FOLİK ASİT
 • FERRİTİN
 • VİTAMİN D 25-OH
 • GAİTADA GİZLİ KAN
 • CEA
 • KALSİYUM
 • AKCİĞER PA
 • TÜM BATIN USG
 • EKG
 • EKO
 • EFOR
 • DAHİLİYE MUAYENE
 • KARDİYOLOJİ MUAYENE
 • ÜROLOJİ MUAYENE