Başağrıları ve Migren - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Başağrıları ve Migren

En sık ve yaygın olarak görülen ağrılı durumlardan biri de başağrılarıdır. Başağrıları nörolojik hastalıkların yanısıra bazı başka hastalıklarla birlikte de görülebilir. Psikojen ve gerilim türü başağrıları en sık görülen başağrılarıdır. %25-30’luk bir kısmını da Migren adını verdiğimiz başağrıları oluşturur. Migren, şiddetli ve ciddi düzeyde ağrılarla seyreder, günlük yaşam aktivitesinin ve iş verimliliğinin büyük ölçüde kaybına neden olur.

Başağrısı yakınması olan kişilerin mutlaka nörolojik muayeneden geçirilmesi, gerekli incelemelerin yapılması erken tanı ve tedavinin planlanması yönünden önemlidir.