Başdönmeleri - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Başdönmeleri

Başdönmesi sık görülen çevrenin dönmesi şeklinde bir hareket yanılsamasıdır. Vücut hareketleri ile artış gösterebildiği gibi sabit kalındığında da hissedilebilir. Bulantı, kusma eşlik edebilir. Başdönmesi yakınması olan kişiler, Nöroloji ve KBB bölümlerince sistemik olarak muayene edilmelidirler.

Beyin, beyin sapı, iç kulak organlarından ileri gelebilen başdönmesi için beyin MR’ ı ve boyun doppler USG’ı çekilmelidir ve odiyometrik testleri yapılmalıdır.