Bilgisayarlı Tomografi (BT) - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Günümüzde birçok hastalığın tanısı için kullanılmaktadır. Hasta için riskli olabilecek yöntemlere gerek kalmaksızın hastalığın tanısı ve tedavisi yönlendirilebilir.

BT inceleme vücudunuzun tamamı ya da bir bölümünün röntgen ışınları aracılığıyla ve bilgisayar kullanarak görüntülenmesidir.

MR’dan farklı olarak BT tarayıcılarda kapalı yer korkusu genellikle oluşmaz ve incelemeler daha kısa sürer.

Çok kesitli BT, birden çok sayıda dedektör kullandığından bu işlemlerin saniyelerle sınırlı bir zamanda gerçekleşmesini sağlar. Çok kesitli ve hızlı BT cihazları inceleme süresini çok azalttığı gibi, hareket, hızlı solunum rahatsızlığa bağlı görüntüleme parazitlerine izin vermez.

BT incelemeleri genelde ağrısız ve kolay incelemelerdir. Bazı incelemelerde gerekli olan kontrast madde alınımı sırasında sıcaklık, ağızda metalik tat benzeri duygular hissedilebilir. İnceleme sonrasında hasta normal hayatına dönebilir.

Emzirme dönemindeki kadınlarda kullanılabilir. Ancak ilaç kullanılmışsa 24 saat emzirmeye ara verilmesi önerilir.

Kontrast madde kullanımına bağlı oldukça nadir olmakla birlikte alerjik reaksiyonlar görülmektedir. Bununla ilgili bilgilendirme inceleme öncesinde verilecektir. Alerjiye karşı gerekli olan ilaç ve tıbbi malzemeler her zaman bulundurulmaktadır.

Radyasyona en çok çocuklar duyarlıdır. Bu nedenle çocuklarda kullanılırken gerekliliği daha çok sorgulanmalıdır.

İnceleme öncesinde hamilelik veya hamilelik şüphesi radyoloji teknisyeni veya doktoruna bildirilmelidir.