Deri Biyopsisi - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Deri Biyopsisi

Histopatolojik inceleme, deri hastalıkları tanısında sık başvurulan önemli yöntemlerden biridir. Histopatolojik tanı sürecinde başarı; biyopsi materyalinin alınması, teknik hazırlık ve değerlendirme aşamalarının her birinde doğru yol ve yöntemin izlenmesi ile yakından ilişkilidir. Derinin kolay ulaşılabilir bir organ olmasının yanı sıra komplikasyon gelişme olasılığının oldukça düşük olması, deri biyopsisini kolay ve pratik bir tanısal metod haline getirmektedir. Deri biyopsisinin etkili ve verimli bir tanısal araç haline dönüşmesi için dermatopatolojik inceleme ve değerlendirmenin sıkı bir klinik ve patolojik korelasyon gerektirdiğinin altını çizmek gerekir. Biyopsi yerinin seçimi, diğer bir önemli aşamadır. Biyopsi yerinin seçiminde doğru lokalizasyon saptanmaya çalışılmalı ve “lezyonların yaşı” dikkate alınmalıdır. Herbir lezyon için doğru biyopsi tekniğinin seçilmesi de doğru tanıya varılabilmesi için önemlidir. Bu derlemede, deri biyopsisi teknik ve yöntemleri özetlenmiş, kaliteli bir histolojik değerlendirme için işlem sırasında ve sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanmıştır.