Genel Cerrahi Polikliniği - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Genel Cerrahi

Genel Cerrahi geniş bir tanımla; sindirim, endokrin ,hepotbilier sütemler, iyi huylu tümörler, kanserler, anorektal hastalık gruplarına bakan bir bölümdür.

Genel Cerrahi;

 • Meme,
 • Mide-Bağırsak,
 • Anal Bölge,
 • Karın İçi Kitleler,
 • Karaciğer,
 • Safra Kesesi,
 • Dalak,
 • Böbrek Üstü Bezleri,
 • Karın Boşluğu ile İlgili İç ve Dış Fıtıklar,
 • Reflü Hastalığı,
 • Varisler,
 • Kıl dönmesi vb. deri altı oluşumlar gibi organ ve bölgelerle ilgilenmektedir.

Park Tıp Merkezi Genel Cerrahi Kliniği’nde yapılan tetkik ve operasyonlar;

 • Onkolojik Cerrahi
 • İleri Laparoskopik Cerrahi
 • Laparoskopik Fıtık Cerrahisi
 • Laparoskopik Reflü ve Hiatal Herni Cerrahisi
 • Laparoskopik Dalak Cerrahisi
 • Laparoskopik Kalın Barsak Cerrahisi
 • Safra Kesesi Hastalıkları Cerrahisi
 • Guatr Operasyonları
 • Meme Cerrahisi
 • Anal-Perianal Bölge (Proktoloji) Cerrahisi
 • Hemoroid Ameliyatları
 • Kasık ve Göbek Fıtığı Ameliyatları
 • Obezite Cerrahisi
 • Metabolik Cerrahi (Tip2 Diyabet Cerrahisi)
 • Mide Dolgusu
 • Tiroid Hastalıkları (Endokrin Cerrahisi)
 • Guatr Operasyonları
 • Karaciğer, Pankreas ve Safra Yolları Cerrahisi ( Gastroenteroloji Cerrahisi)
 • Endoskopik Girişimler (Endoskopi)
 • Hemoroid Ameliyatları
 • Kasık ve Göbek Fıtığı Ameliyatları