Göz Hastalıkları - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Göz Hastalıkları

Hastalarımızın muayene ve yapılan tetkik sonuçları ışığında gerekli görülür

ise ilaçla tedavileri ve yakın kontrolleri, gerekli durumlarda ise ileri teknik ve cihazlar ile cerrahi tedavileri yapılabilmektedir.

Göz Kliniğimizdeki Hizmetlerimiz:

 • Optik Biyometri Kornea Topografisi
 • Bilgisayarlı Görme Alanı Muayenesi
 • Oküler Ultrasonografi ( Göz USG )
 • Optik Koherens Tomografi (OCT)
 • Fundus Floresein Anjiyografi (FFA)
 • Göz Tansiyonu Tedavisi (Glokom Tedavisi)
 • Göz Kuruluğu Tedavisi
 • Renk Görme Testleri
 • Şaşılık Muayenesi
 • Plus Optix ile Bebek ve Çocuk Göz Muayenesi
 • Tümör Eksizyonları
 • YAG Lazer ile Bazı Glokom Tiplerinin ve Göz İçi Merceğin Arkasında Oluşabilecek Opasitelerin Tedavisi
 • Keratokonus Tedavisi

Göz Kliniğimizdeki Cerrahi Hizmetlerimiz:

 • Fakoemülsifikasyon (Katarakt Cerrahisi)
 • Şaşılık Cerrahisi
 • Göz Kapağı ve Kaşları İçeren Alanlarda Okuloplastik Cerrahisi
 • Göz Kanal Tıkanıklıkları Cerrahisi
 • Glokom (Göz Tansiyonu) Cerrahisi
 • İntravitreal İlaç Tedavileri