Hareket Bozuklukları - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Hareket Bozuklukları

Bir duyu veya kuvvet kusuru olmaksızın hareketlerin olağan akışında olmaması ya da istemsiz, beklenmedik şekilde ortaya çıkan rahatsızlıklardır.

Beyin ortasında bulunan kaudat nukleus, putamen, globus pallidus ve subtalamik çekirdek denilen denilen bir grup yapının fonksiyon bozukluğuna bağlı oluşan hastalıkları kapsar. Parkinson Hastalığı, Esansiyel Tremor, Huzursuz Bacak Sendromu, Distoni bu grup hastalıklardan bazılarıdır.