İntralezyonel Enjeksiyon - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

İntralezyonel Enjeksiyon

İntralezyonel enjeksiyon; tedavi için kullanılacak bir ilacın sistemik yan etkilerini en aza indirmek için direk olarak spesifik bir deri lezyonuna enjekte edilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. İntralezyonel enjeksiyon uygulamalarında en sık kullanılan ilaçlar kortikosteroidlerdir. Son yıllarda geliştirilen pek çok yeni tedavi ajanı ve yöntemine rağmen, intralezyonel kortikosteroid uygulamaları dermatoloji uzmanları tarafından basit, ucuz, güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olarak yaygın olarak kullanılmaya devam etmektedir. Uygulama genellikle ince uçlu bir enjektör veya daha nadir olarak Dermo-jet, Medo-jet gibi özel basınçlı enjektörler yardımıyla yapılır. İnce uçlu enjektör olarak 30 veya 27 numaralı iğneler tercih edilir.