İşe Giriş Sağlık Raporu - İzmir Özel Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

İşe Giriş Sağlık Raporu

İş sağlığı ve güvenliği alanının en önemli konusunu teşkil eden işe giriş ve periyodik sağlık raporunun , 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği yeni işe başlayacaklar ve çalışmaya devam edenler için kanun ve yönetmeliklerin belirlediği periyotlarda alınması mecburidir.

İşe Giriş Sağlık Raporu Paketi:

İç Hastalıkları ( Dahiliye ) Muayenesi

Odyometri ( İşitme Testi )

Solunum Fonksiyon Testi ( SFT )

EKG

Akciğer Grafisi

Hemogram ( Kan Sayımı

*  İşe Giriş Sağlık Raporları için iş yerleri tarafından istenilen testlerde değişiklik olabilir. Bu durumda merkezimizde kayıt yaptırırken eklemek yada çıkarmak istediğiniz tetkikleri söyleyebilirsiniz.