Kadınlarda İdrar Kaçırma Operasyonları - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Kadınlarda İdrar Kaçırma Operasyonları

Kişinin kendi kontrolü dışında idrarının tutamaması problemine “İdrar kaçırma” denir. Özellikle öksürme, hapşırma, gülme gibi karın içi başıncının artması ile olan kaçırmalarda mesane boynuna takılan bir bant yardımı ile bu kaçırmaların önüne geçilmektedir.

Bu ameliyat yarım saatlik bir işlemdir. Uzun süre hastaneye yatmayı gerektirmez. Vaginal yoldan olduğu için yara izi gibi sorunlara yol açmaz. Aynı esnada rahim ve mesane sarkması eşlik ediyorsa onlara da tedavi edici ameliyatlar uygulanabilir.

İdrar Kaçırmada Risk Faktörleri ve İdrar Kaçırma Nedenleri

 • Irk ve etnik farklılıklar
 • Yaş
 • Gebelikte idrar kaçırma
 • Doğum sonrası idrar kaçırma
 • Menopoz
 • Rahmin alınması
 • Obezite
 • Kronik öksürük
 • Şiddetli kabızlık
 • Depresyon
 • Fonksiyonel bozukluklar
 • Çalışma koşulları
 • Erkeklerde prostat hastalıkları veya
  geçirilmiş prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırma
 • Çocuklarda bel ve omurilik hasarları
 • Önceden ışın tedavisi almak

İdrar Kaçırma Tipleri Nelerdir?

 1. Stres Üriner İnkontinans (SUİ): Öksürme, hapşırma, ıkınma veya fiziksel egzersiz sırasında istemsiz idrar kaçırma problemidir. En sık olarak görülen tipdir.
 2. Urge İnkontinans (Uİ): Aniden ortaya çıkan şiddetli idrar yapma hissi ile birlikte görülen idrar kaçırma tipidir. Bu durumda kişi idrarı geldiğinde tuvalete yetiştiremeden kaçırma problemi ile karşı karşıyadır. Klasik bulguları; işeme (miksiyon) sıklığında artma (frequency), ani ve ertelenemeyen şiddetli idrar yapma hissi (urgency) ve bu hissin bastırılamayıp kaçırma ile sonuçlanmasıdır.
 3. Mikst Üriner İnkontinans (MÜİ): Mikst üriner inkontinans, stres ve urge üriner inkontinansın her ikisinin birlikte görüldüğü durumdur.
  Epidemiyolojik çalışmalarda üriner inkontinansın %48’ini SÜİ,%17’sini Uİ, %34’ünü MÜİ oluşturmaktadır.
 4. Overflow (taşma) İnkontinans: Overflov inkontinans, genelde detrusor kasının dolup aşırı gerilmesine bağlı olarak ortaya çıkan inkontinans tipidir.