Kemik Dansitometre - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Kemik Dansitometre

KEMİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ MENOPOZ SONRASINDA EN AZ ORTALAMA 2 YILDA BİR YAPILMALIDIR

Kemik yoğunluğu ölçümü kimlere ve ne zaman yapılır?

 • Menopoz öncesi dönemde osteoporoz açısından yüksek risk taşıyan kadınlara
 • Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlara
 • Menopozdaki kadınlara
 • Steroid ilaçlar gibi kemik kaybına neden olan ilaçları kullananlara
 • Ailede osteoporoz öyküsü bulunanlara, omurga kırığı olanlara
 • Kendisinde veya annesinde kalça kırığı hikayesi olan hastalara
 • Tip 1 diabet, karaciğer ve böbrek hastalığı olanlara
 • Yılda 2.5 cm. den fazla boy kısalması olanlara
 • Ciddi hipertiroidi hastalarına
 • Hiperparatiroidi hastalarına
 • Hafif bir travma ile kırık oluşan hastalara
 • Testeron seviyesi düşük olanlara
 • 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlara
 • 5 yıldan uzun romatoid artrit ve ankilozan spondilit öyküsü olanlara Kortizon veya metotreksat tedavisine başlarken ve tedavi sırasında yılda bir kez
 • Röntgen filminde kemik erimesi (osteoporoz) veya omurga kırığı şüphesi gözlenen hastalara
 • Kalsiyumdan fakir beslenenlere
 • Erişkin yaşta küçük darbe veya travmalarla kırık oluşması durumlarında
 • Röntgen filminde kemik yoğunluğunda azalma (osteopeniye) saptananlara
 • Aşırı Alkol, sigara, kahve tüketenlere mutlaka yapılmalıdır.