Koroner Kalp Yetmezliği - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Koroner Kalp Yetmezliği

Kalp Yetmezliği durumunun zemininde koroner kalp damarlarının kalbi besleyememesine bağlı pompa bozukluğu veya kapak disfonksiyonu yatıyorsa Koroner Kalp Yetmezliği olarak adlandırılır. Diğer kalp yetmezliği durumlarından farklı olarak altta yatan durum tam düzeltilebilirse hastanın şikayet ve bulgularında daha belirgin iyileşme sağlanabilmesidir.