Kulak Çınlaması Tedavisi - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Kulak Çınlaması Tedavisi

Bebeklerde işitme kaybı erken dönemde tanımlanıp tedavi edilmediğinde, konuşma ve dil gelişimi zarar görür. işitme kaybı, 1 000 canlı doğumda 1-3 insidansla en yaygın görülen doğumsal defekttir. Bu oran yenidoğan taramasının uygulandığı metabolik bozukluklar ve konjenital anomalilerle karşılaştırıldığında, 1 000 canlı doğumda; konjenital hipotroidi 0.25, fenilketonüri 0.08 oranda görülürken, trizomi 21 yedi yüz canlı
doğumda bir ve yarık damak 750 canlı doğumda bir oranında görülür. Bu oranlar, işitme kaybının geç tanısının kabul edilemez olduğuna işaret etmektedir.

İşitme kaybı saptanan çocuklardan işitme desteği alabileceklerin belirlenmesi ve altı aydan önce gerekli müdahalelerin yapılması ile, bu çocuklar üç yaşında uygulanan ekspresif dil testlerinde normal sınırlarda sonuç alındığı gösterilmiştir. İşitme engeli erken dönemde tespit edilemeyen çocuklarda dil, sosyal ve kognitif yeteneklerin geliştirilmesi ve bu yetenekleri ileride okul ve sosyal bütünleşme için kullanmaları olanaklıdır.