Kulak Zarına Tüp Takılması - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Kulak Zarına Tüp Takılması

Kulak Tüpü nedir?
Kulak tüpü (Ventilasyon Tüpü) küçük, silindir şeklinde, ortasında kanalı (lümeni) olan, kulak zarına KBB uzmanı tarafından açılan bir deliğe yerleştirilen tüplerdir. Orta kulağa hava geçişine izin verirler. Çeşitli materyallerden (metal, plastik, teflon gibi) yapılmış olanları vardır.

Kimlere ventilasyon tüpü takmak gerekir?

  1. Tekrarlayan orta kulak iltihaplarında
  2. Kendi kendine ya da ilaç tedavisi ile iyileşmeyen orta kulak sıvılarında
  3. Kulak zarı çökmelerinde
  4. Uçuş ya da dalma sırasında oluşan basınç travmalarında
  5. Down Sendromu, yarık damak gibi kulak zarı ya da östaki borusunun doğru gelişmediği hastalarda

Tüp kulak zarına nasıl takılır?

Mikroskop ile çalışılarak dış kulak yolundan girilir ve kulak zarı çizilir. Bu işleme parasentez adı verilir. Kulak zarındaki çizilen yerden orta kulaktaki sıvı dışarı çekilir. Özel aletlerle tüp zardaki çizilen yere, bir ucu dış kulakta diğer ucu orta kulakta olacak şekilde yerleştirilir. Hastanın kulağında görülebilen herhangi bir değişiklik olmaz. Çocuk hastalarda beraberinde bu sorunda önemli rol oynayan geniz eti de alınır.

Ameliyat genel anestezi ile mi yapılır?
Çocuk hastalarda genel anestezi uygulanır. Erişkin hastalarda ise işlem lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir.

Kulak Tüpü Takılmasının Faydaları nelerdir?
Kulak tüpü,
-orta kulak iltihabına tekrar yakalanma riskini önemli oranda düşürür,
-orta kulakta biriken sıvıdan dolayı oluşan duyma kaybını ortadan kaldırır,
-orta kulak iltihabından kaynaklanan konuşma ve denge problemlerini iyileştirir,
-orta kulak iltihabından kaynaklanan davranış ve uyku problemlerini iyileştirir.

Tüp ne kadar süre kalır?
Bu takılan tüpün cinsi ile ilgilidir. Kulağına ilk defa tüp takılan bir hastada genellikle kısa süreli tüpler seçilir. Bunlar ortalama 6-9 ay kalırlar ve vücut tarafından atılırlar. Genellikle kontrol muayenesinde tüpün dış kulak yoluna atıldığı görülür ve hekim tarafından tüp alınır. Eğer tüp kendi kendine atılmazsa ve 1 yılı aşkın süredir yerindeyse, çocuk bir hasta söz konusu ise hafif bir anestezi gazı koklatılıp hekim tarafından çıkarılabilir. Tekrar eden tüp uygulamalarında ise T-tüp adı verilen uzun süreli tüpler kullanılabilir ve bu tüpler normal koşullarda vücut tarafından kolay kolay atılamaz, 1 yıldan fazla hekimin öngördüğü süre kulakta kalır ve hekim tarafından çıkarılır.

Tüp takıldıktan sonra nelere dikkat edilmelidir?
Tüp takıldıktan sonra kulak sudan korunmalıdır. Bunun için en güzel yol, her yıkanmada tek kullanımlık uygulanan vazelinli pamuklardır. Buna karşın bir şekilde kulak iltihaplanır ve akmaya başlarsa hemen hekime başvurulmaldıır. Genellikle antibiyotikler ve bazı damlalarla enfeksiyon kontrol altına alınabilmektedir.

Çocuğumun kulağına tüp takıldı ve geniz eti alındı. Şimdi tüpü düştü. Yeniden tüp takma ihtiyacı olabilir mi?
Orta kulak sorunlarında önemli rol oynayan geniz etinin alınması kulakta sıvı birikmesi ihtimalini azaltacaktır. Yine yukarıda belirtildiği gibi geçen zamanla östaki tüpü 7 yaşında erişkindeki açısına erişmektedir. Sonuçta geniz eti alınan ve kulağına tüp takılan çocukların önemli kısmında yeniden tüp takma ihtiyacı olmasa da bir kısmında kulakta sıvı toplanması tekrar edebilir. Bu hastaların tespit edilmesi önemlidir.