Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

MR cihazı çalışma prensibi radyo dalgaları kullanılarak hastaların detaylı ileri tetkik edilmesini sağlar. Güçlü bir manyetik alan içinde, vücut dokusundaki atom çekirdekleri tarafından elektrik sinyalleri salınmaktadır. Bu sinyaller hastanın etrafındaki dairesel bir anten tarafından yakalanmaktadır. Sinyal yoğunlukları doku tipine göre değişmektedir.
Bilgisayar, inceleme altındaki vücut alanlarına karşılık gelen noktalara sinyalleri yerleştirir ve bunları ekranda bir görüntü haline getirir, böylece MR görüntüleriniz elde edilir.

MRG X ışını kullanmadığından, hastaların röntgen ve bilgisayarlı tomografide olduğu gibi radyasyona maruz kalma ihtimalleri yoktur, bu yönüyle MRG diğer radyolojik tetkiklerden ayrılmaktadır.
MR inceleme öncesinde hastadan metalik objeleri çıkarması istenir. Manyetik alan aynı zamanda vücudun içerisindeki demir içeren metalleri de çekebilir. Isınmasına yol açabilir.

İşitme cihazları, kalp pilleri, insülin pompası ve bazı diğer tıbbi cihazlarda bozulmaya yol açabilir. Ateşli silah yaralanması sonrasında vücudunda yabancı cisim olan hastalarda, cismin yer değiştirmesi ve ısınmasına yol açabilir. Vücudunda bu tür metaller taşıyan hastaların inceleme öncesinde radyoloji teknisyen ve doktoruna bilgi vermesi önemlidir

Bazı MR incelemelerinde gadolinyum adı verilen kontrast madde kullanılması gerekmektedir. Ancak bu kontrast madde diğer radyolojik kontrast maddeler gibi iyot içermez ve alerjik reaksiyon son derece nadirdir. İleri düzey böbrek hastalığı olan hastaların inceleme öncesinde radyoloji teknisyeni ve doktoruna önceden bilgi vermesi önerilir.

MR inceleme sırasında sağlığınıza zarar verebilecek maddeler:
Kalp pili, kafa içerisinde anevrizma klipsi, harici ilaç pompası ( insülin veya ağrı giderici ilaç pompalar ) Kohlear ( iç kulak ) implantı

MR odasına girmeden önce çıkarılması gerekenler:
Çanta, cüzdan, kredi kartları, manyetik şeritli kartlar, çağrı cihazları ya da cep telefonu, işitme cihazları metal takılar, saatler kalem, ataç, anahtarlar. Saç tokaları. Metal içeren giysiler.

Karın bölgesi dışındaki MR incelemeleri herhangi bir ön hazırlık gerektirmez. Karın bölgesi incelemeleri genellikle açlık gerektirir. Hasta inceleme öncesinde vücudunun içerisinde veya dışarısında bulunan sağlık açısından risk oluşturabilecek objeler konusunda radyoloji teknisyeni tarafından bir kez daha uyarılır.

Klostrofobi:
Hastaların % 5’inde MR incelemesi sırasında klostrofobiye bağlı rahatsızlıklar izlenebilmektedir. Yeni cihazlarda eskiye göre tünelin daha kısa olması nedeni ile bu oran azalmıştır.

Hamilelikte MR:
Hamile hastalarda MR incelemesinin bilinen bir zararı olmamasına rağmen hamilelik veya hamilelik şüphesi olan durumlarda radyoloji teknisyeni veya doktorunun önceden uyarılması gereklidir. Hamilelik sırasında ancak önemli durumlarda MR yapılması önerilmektedir.

Emzirme döneminde inceleme yapılabilir. Ancak inceleme sırasında gadolinyum kullanılmış ise emzirmeye bir gün ara verilmesi önerilir.

Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA) olarak adlandırılan özel sekanslar kullanılarak damarsal hastalıkların tanısı da mümkündür. MRA sırasında kateter kullanımına gerek kalmaksızın yalnız damardan ilaç verilerek anjiyografi görüntüleri elde edilir.