Obstetrik Us - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Obstetrik Us

Bebeğin sayısı, geliş şekli, duruş şekli, anatomik yapısı, plasenta yerleşimi, amnion sıvı miktarı, gebelik yaşı, annedeki pelvik kitlelerin değerlendirilmesi için kullanılan en iyi yöntemdir. Ultrasonografinin bebek üzerinde şimdiye kadar kanıtlanmış bir yan etkisi bildirilmemiştir. Günümüzde gebelik takibinde güvenilir yöntemlerden biridir.

  • Erken gebelikte gebeliğin normal olup olmadığını ( dış gebelik, çoğul gebelik, mol, bozulmuş gebelik), gebelik yaşını saptamak için,
  • 11-14. haftalar arasında ense pilisi kalınlığı –nuchal translucency- ölçümü için,
  • 19-23. haftalar arasında ( ayrıntılı ultrason detaylı fetal analiz ) anomali taraması için,
  • 32. haftadan sonra bebek gelişiminin değerlendirilmesi için ultrason yapılmaktadır.