Onkolojik Cerrahiler - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Onkolojik Cerrahiler

Nodüller; tiroid bezinin en sık görülen patolojisidir. Batı toplumlarında palpabl nodül saptanma
oranı %3-8’dir. Erişkin yaş döneminde ise nodül bulunma oranı %18-32’dir. Postmortem incelemelerde nodül saptanma oranı %50-65’lere ulaşmaktadır. İnsidans yaş ile birlikte artar ve kadınlarda daha sık görülür. Çoğu tiroid nodülü insidental saptanır. Tiroid nodüllerinin malign olma oranı %5’den azdır. Tiroid kanseri en sık saptanan endokrin sistem malignitesi olup tiroid malignitelerinin %80’ini papiller karsinom oluşturmaktadır.