Periodontoloji - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Periodontoloji

Periodontoloji dişlerin ve dental implantların etrafındaki sert (sement, alveolar kemik) ve yumuşak (dişeti, peri-implanter mukoza, periodontal ligament) dokuları klinik, mikroskobik ve biyokimyasal olarak inceleyen ve bu dokuları etkileyen hastalıkların önlenmesi, teşhisi, tedavisini kendine konu edinen anabilim dalıdır.

Periodontal hastalıklar dişeti hastalıkları olarakta adlandırılırlar. Dişeti hastalıklarını genel olarak gingivitis ve periodontitis olarak ayırabiliriz.