Psikiyatri - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Psikiyatri

Psikiyatri

Psikiyatri; insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki sapmaların tanımlanması, tedavisi ve erken belirtilerine rastlandığında engellenmesi üzerinde çalışan tıbbi bir bilim dalıdır. Bu hastalıklar zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozukluklar olarak kendini gösterebilmektedir. Stres bozukluğu, panik atak, obsesyon, depresyon, dikkat eksikliği, bipolar bozukluk, sosyal fobi, uyku bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları ve bağımlılık gibi ruhsal hastalıklar psikiyatrinin alanına girmektedir.

Psikiyatri Bölümümüzde, alanında uzman psikiyatristimiz tarafından yapılan tıbbi incelemeler sonucunda belirlenen psikiyatrik bozuklukların tedavisi başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Psikiyatri Kliniğimizde Tedavi Edilen Hastalıklar:

  • Depresyon Tanı ve Tedavisi
  • Hiperaktivite / Dikkat eksikliği Tanı ve Tedavisi
  • Alkol ve madde bağımlılığı Tanı ve Tedavisi
  • Panik Bozukluk Performans Kaygısı Tanı ve Tedavisi
  • Psikotik Bozukluklar Tanı ve Tedavisi
  • Öfke Kontrol Sorunları Tanı ve Tedavisi
  • Aile/çift terapisi