Sarı Nokta Hastalığı ve Tedavisi - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Sarı Nokta Hastalığı ve Tedavisi

Sarı Nokta Hastalığı

SARI NOKTA HASTALIĞI NEDİR ?

Makula (sarı nokta) gözün sinir tabakası olan retinada bulunan, merkezi görmeyi,en keskin görmeyi ve renkli görmeyi sağlayan bölgedir.Halk arasında sarı nokta hastalığı olarak bilinen yaşa bağımlı makula dejeneresansı 50 yaş sonrası makulada buluna görme hücrelerinin çeşitli faktörlerle hasarlanması ve bu bölgede yeni damar oluşumudur.

SARI NOKTA HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR? RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR ?

Sarı nokta hastalığı 50 yaş sonrası görülür ve bu yaşlardaki görme kayıplarının en önemli nedenlerindendir. Kesinleşmiş bir nedeni olmamakla beraber ilerleyen yaş sonucu oluşan görme hücrelerinin metabolik hasarı, genetik faktörler önemli rol oynamaktadır. Sigara ,hipertansiyon, hiperkolesterolemi gibi doku dolaşımını bozan durumlar ile dengesiz ve yetersiz beslenme de hastalık oluşumunda rol oynamaktadır.

SARI NOKTA HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Sarı nokta hastalığı başlangıç evrelerinde bulgu vermeyebilir: Bu yüzden 50 yaş sonrası düzenli göz muayenesi çok önemlidir! Hastalık merkezi görmede bulanıklaşma, çizgilerde kırılma çatallanma, şekillerde büzülme ve burkulmalar olabilir. İlerleyen evrelerde kişilerin merkezi bulanık çevresinde halkasal net olarak gördüğü bir tablo oluşur. Merkezi görmenin bozulması neticesinde odaklanma kaybolur. Kişilerin yüzlerini tanıyamama, okuma işlevinin kaybedilmesi gibi durumlar oluşabilir.

HASTALIK NASIL TEDAVİ EDİLİR ?

Sarı nokta hastalığının kuru ve kanamalı olmak üzere iki şekli bulunur.Kuru tip hastaların %80 den fazlasını oluşturmaktadır.Bu tipte merkezi görme azalmış ancak tamamen kaybolmamıştır. Bu tipte sigaranın bırakılması, hipertansiyon, yüksek kan kolesterolü gibi durumlarla mücadele, omega 3 den zengin beslenme (balık ,kırmızı sebzeler yeşil yapraklı sebzeler ) gibi koruyucu önlemler alınabilir. Ayrıca bu tip hastalar için üretilen vitamin ve mineral destekleri kullanılabilir. Kanamalı tip ise hastaların daha az bir kısmını oluşturur. İlerleyişi hızlıdır. Merkezi görme kaybı ağırdır. Kanamalı tip hastaların erken teşhisi yüksek çözünürlüklü OCT ve FFA (fundus fluoroscein anjiofrafi ) ile mümkündür. Bu tip hastalar steril ameliyathane koşullarında yapılan göz içi enjeksiyonlar ile tedavi edilirler. Bu enjeksiyonlar aylık olarak tekrar edilmesi gerebilir. Bu enjeksiyonlar ile amaç kanamanın kurutulması var olan görmenin korunmasıdır.Erken evre hastaların göz içi enjeksiyon tedavileri ile görme keskinliğinde artış sağlanabilmektedir.

SARI NOKTA HASTALIĞINDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

Kişilerin güneşin ultraviyole ışınlarından kaliteli ve uygun bir gözlük yada şapka ile korunmaları önemlidir. Yine dengeli ve özellikle omega 3 den zengin diyet önemlidir. Yine düzenli ve yaşa uygun yapılan spor hipertansiyon hiperlipidemi gibi risk faktörlerini elimine ederek hastalıktan korunma sağlayabilir.
Hastalıkta erken teşhis çok önemlidir. Bu sayede özellikle kanamalı tip göz içi enjeksiyonlarla etkili biçimde tedavi edilebilmektedir. Bu yüzden 50 yaş üzeri tüm bireylerin, anne veya babasında sarı nokta bulunanların, bir gözünde sarı nokta hastalığı bulunanların, sigara kullananların ,hipertansiyon kolesterol problemi olanların düzenli ve sık aralıklarla göz muayenesi olması gerekmektedir.