Sistoskopi - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Sistoskopi

Sistoskopi idrar yollarının doğrudan görülmesini ve tedavi edilmesini sağlar. Bu işlemde elastik fiber optik bir borucuk ile idrar kanalından girilir ve mesane ile alt idrar yolu görsel olarak incelenir. Mesanenin içi steril serum fizyolojik ile doldurulduğunda çeperleri genişler ve tam görüntü elde edilir.

Siskoskopi işlemi sistoskop adı verilen elastik fiber optik ince bir boru ile gerçekleştirilir. Sistoskop ile idrar kanalının içine girilerek mesane (idrar kesesi) ve üretra (idrar yolu) görsel açıdan incelenir. Sistoskopun bir ışık, diğer ucunda ise mercek ve kamera bulunur. Sistoskop ile alınan görüntü monitöre yansıtılarak doktor ve hasta tarafından izlenebilir. Sistoskopi işleminin bu açıdan kolonoskopi ve endoskopi gibi işlemlere benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz.