Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Ultrasonografi Eşliğinde Girişimsel İşlemler

Biyopsi; Mikroskop altında incelenmek üzere belirli bir dokudan örnek alınmasıdır.

Muayene ya da radyolojik incelemelerle kuşkulu bulunan durumlarda biyopsiye başvurulur. Lezyonların iyi huylu- kötü huylu ayrımları biyopsi sonrasında patolojik tanı ile yapılır.

En sık kullanılan yöntem iğne biyopsisidir. İnce bir iğne; istenilen doku bölgesine sokulur içerisinden enjektör ile hücre çekilerek ya da doku parçası kesilerek küçük bir parça alınır.

Merkezimizde biyopsi işlemleri Ultrason eşliğinde yapılmaktadır.  Biyopsi alınacak olan doku eş zamanlı olarak ultrason ile görüntülenerek çevre yapılara zarar vermeden biyopsi işlemi tamamlanmaktadır. İşlem lokal anestezi uygulanarak yapılmaktadır.

Kurumumuzda biyopsi işlemleri tiroid nodülleri, karaciğer kitleleri, meme kitleleri ve lenf bezleri için güvenli olarak yapılabilmektedir.

Telle işaretleme;  Klinisyenin gerekliği gördüğü durumlarda meme kitlelerine ameliyat öncesinde ultrason eşliğinde lokal anestezi uygulanarak işaretleme yapılmaktadır.

Apse-kist-sıvı boşaltılması; Ultrason eşliğinde lokal anestezi uygulanarak kist-apse içerisine enjektör yardımıyla girilip tamamen sıvının boşaltılması sağlanır.