Üroflowmetri Tetkikleri - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Üroflowmetri Tetkikleri

İdrar akım hızının ve akımın zamana göre değişiminin ölçülmesidir. En hızlı akım (Qmax) ve ortalama akım (Qav) hızları ile toplam işeme zamanı, işeme eğrisi ve toplam işenen miktar değerlendirilir. İşlem için hastaya tetkik öncesi su verilir. Ön hazırlık gerektirmez. Hasta idrara sıkıştıktan sonra işlem gerçekleşir, aynı gün sonuç alınır.