Uygulama Alanları - Metropol Karşıyaka Tıp Merkezi

Uygulama Alanları

Sinir sıkışmaları yada sinirlerin yaralanmaları ve kesileri (mono nöropatiler), boyun ve bel fıtıkları (servikal ve lomber diskopati), sinir ucu iltihapları (nevritler,polinevritler,akut polinöropatiler), diabetik (şeker hastalığına bağlı kronik polinöropatiler), kronik alkolik yada toksik madde zehirlenmelerine bağlı polinöropatiler, motor nöron hastalıkları (ALS), Myastenia Gravis, kas hastalıkları (myopatiler,muskuler distrofiler), yüz felci (facial palsy) sonrası düzelmenin izlenmesi gibi bir çok hastalığın teşhisinde başvurulan önemli bir yöntemdir.